Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Thursday, June 16 • 13:35 - 14:20
De Digitale Stad herleeft / Tjarda de Haan + Investeer niet langer in je eigen zoeksysteem/ Coen Wilders (DUTCH)
Tjarda de Haan: De Digitale Stad herleeft, een case study voor webarcheologie
Tweeëntwintig jaar geleden herrees een stad uit computers, modems en telefoonkabels. Op 15 januari 1994 opende De Digitale Stad (DDS) zijn virtuele poorten. DDS, de eerste virtuele stad in de wereld, maakte het internet (gratis) toegankelijk voor het grote publiek in Nederland. Maar net als veel andere steden in de wereldgeschiedenis verdween ook deze stad. In 2001 werd de stad offline genomen en verging als een virtueel Atlantis. Ondanks de alomtegenwoordigheid van het World Wide Web en het feit dat de virtuele (r)evolutie ons leven de laatste twee decennia veranderde, dreigt ons digitaal erfgoed verloren te gaan. DDS is de oudste, Nederlandse, virtuele gemeenschap en speelt een belangrijke rol in de internetgeschiedenis. DDS is primaire historische bron, een schatkamer van (born) digitale erfgoeddata, over de beginjaren van het web in Nederland. Maar, de data van DDS raken verloren. We lopen daarmee risico de beginjaren van het internet kwijt te raken. Met het project 'De Digitale Stad herleeft' pakken we dit probleem op. We willen DDS, het ‘digital-born’ erfgoed (erfgoed dat vanaf zijn oorsprong digitaal is), veilig én open stellen voor huidige en toekomstige generaties en ontwikkelen een handboek voor erfgoedinstellingen hoe om te gaan met digital-born erfgoed. In het project geven we antwoord op de vraag: hoe reconstrueer, conserveer, archiveer, ontsluit en presenteer je (born-digital) DDS data op een duurzame manier?  

Coen Wilders: Investeer niet langer in je eigen zoeksysteem. De toekomstig informatieprofessional maakt het niet uit waar iemand zoekt.
Archieven en bibliotheken staan voor een grote uitdaging. Dat steeds meer mensen op zoek gaan naar informatie via bijvoorbeeld Google zal inmiddels niemand meer verbazen, maar toch worstelen archieven en bibliotheken nog altijd met dit gegeven. Is het nog nodig schaarse middelen te investeren in een eigen (online) zoeksysteem, zoals een catalogus of website, om onze gebruikers te faciliteren? “Nee”, zeggen we in de Universiteitsbibliotheek Utrecht en we willen graag vertellen waarom. Enkele jaren geleden maakte de Universiteitsbibliotheek Utrecht een aantal onconventionele keuzes. Zoals veel collega-instellingen hebben we altijd veel tijd en geld gestoken in het toegankelijk maken van ons bezit via onze eigen catalogus en website. We merkten echter dat onze gebruikers in toenemende mate buiten onze bibliotheek op zoek gingen naar informatie. In 2012 hebben we daarom besloten om niet langer te investeren in onze eigen “lokale zoeksystemen”, waaronder onze catalogus. Ons doel is nu om degenen die behoefte hebben aan onze informatie te ondersteunen op de plek waar zij naar informatie zoeken. Hoog op deze lijst staat het vindbaar en toegankelijk maken van onze collectie via Google Scholar. In mijn presentatie wil ik vertellen waarom we in Utrecht denken dat het tijd is voor een omslag in het denken van de informatieprofessional. Volgens ons zou het de toekomstig informatieprofessional niet langer moeten uitmaken waar iemand online naar informatie zoekt. Het belangrijkste is dat informatie gevonden wordt en op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk is. 

Speakers
avatar for Tjarda de Haan

Tjarda de Haan

Webarcheoloog en gastconservator, Amsterdam Museum
Tjarda de Haan studeerde Contemporaine geschiedenis in Amsterdam en Berlijn. Vervolgens werkte ze voor diverse nieuwe media bedrijven, waaronder De Digitale Stad. Nu werkt ze als gast conservator en webarcheoloog voor het Amsterdam Museum en andere opdrachtgevers via haar eigen bureau Bits and Bytes United. Recent verscheen haar artikel 'The reconstruction of The Digital City, a case study of web archaeology' dat ze samen met Paul Vogel... Read More →
avatar for Coen Wilders

Coen Wilders

Vakspecialist geschiedenis, Universiteitsbibliotheek Utrecht
Coen Wilders is vakspecialist Geschiedenis en projectleider in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Hij heeft een PhD in vroegmoderne politieke geschiedenis. Wilders heeft speciale interesse voor collectieontwikkeling en –management, zowel fysiek als digitaal. Recent heeft hij gepubliceerd over de veranderende rol van universiteitsbibliotheken als het gaat om ‘discovery’ en ‘delivery’ van wetenschappelijke... Read More →


Thursday June 16, 2016 13:35 - 14:20
Van Beinum Zaal