Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Friday, June 17 • 11:45 - 12:30
De archivaris: expert of generalist / Karel Velle (DUTCH)
In de Code of Ethics van de ICA worden archivarissen opgeroepen om professionele deskundigheidna te streven, hun archivistische kennis te ontwikkelen en met vakgenoten te delen. Deze boodschap is vandaag volstrekt achterhaald. Het profiel van de archiefmedewerker wijzigt voortdurend en dit proces geschiedt buiten de traditionele competenties van de archivaris. Generieke competenties worden alsmaar belangrijker, bijvoorbeeld: maatschappelijke betrokkenheid, waardengerichthandelen, communicatieve vaardigheden, vermogen tot samenwerken en vernieuwen, flexibiliteit, enz. De archivaris moet inzien dat hij niet in alle disciplines even deskundig kan zijn, dat de maatschappij niet verwacht dat hij én de technische kennis heeft inzake informatieveiligheid, digitalisering en behoud van digitale informatie én een voldoende kennis heeft omtrent alle juridische aspecten van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil de archivaris nog een rol van betekenis spelen in een zich snel veranderende samenleving, dan moet hij interdisciplinariteit hoog in het vaandel dragen en specifieke taken overlaten aan andere deskundigen. Specialisatie binnen ons vak dringt zich verder op, het bevorderen van interdisciplinariteit eveneens. De tijd dat Archivarissen niet kunnen toestaan dat personen vreemd aan hun beroep zich mengen in hun werk en beroepsverplichtingen (art. 8 van de ethische code) ligt ver achter ons... De archivaris moet er ook over waken dat de klassieke wetenschappelijkedeskundigheid niet verloren gaat. Ook dat blijft een belangrijke uitdaging. Meer dan ooit zal de ontwikkeling van ons vak een permanent leerproces impliceren en zal een archiefdienst bemenst worden – of minstens geadviseerd en ondersteund – door medewerkers met specifieke competentieprofielen, specialisten op het terrein van de digital humanities, lange termijn bewaring van digitale objecten, digitaliseringstechnieken, veranderingsmanagement, sociale media en marketing, enz

Speakers
avatar for Karel Velle

Karel Velle

National Archivist, National Archives Belgium
Karel Velle (born in Ghent in 1959 – married – three children) studied history at the Rijksuniversiteit Gent (State University of Ghent). He holds various certificates, including: one of historical demography at the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris (1984), several of intensive courses in archival sciences at Paris (Archives Nationales 1993) and Amsterdam (Archiefschool 1991-1993 and 1999) and one of an intensive... Read More →


Friday June 17, 2016 11:45 - 12:30
Van Beinum Zaal