Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Thursday, June 16 • 14:25 - 15:10
De actualiteit van Wopke / Geart de Vries + De reis van de Archiknowmads / Sylvia Bakker-Kempen (DUTCH)
Geart de Vries: De actualiteit van Wopke

Bij alle nieuwe professionele kernwaarden in het archiefwezen moeten we toch ook zeker blijvende aandacht houden voor de taakopvatting van onze roemruchte voorgangers. Zij kunnen nog steeds inspiratie bieden in dit digitale tijdperk. Wopke Eekhoff was in 1838 de eerste betaalde stadsarchivaris van Nederland, een functie die hij bekleedde naast zijn baan als boekhandelaar en uitgever. Zijn portret hangt nog altijd op een ereplaats in het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), de rechtsopvolger van het Leeuwarder Gemeentearchief. De eigenzinnige Eekhoff hield zich niet alleen bezig met de klassieke archiefzorg. In zijn veertigjarige loopbaan verwierf hij vele archieven en waardevolle collecties voor zijn stad. Papieren archieven, maar hij verzamelde ook beeldmateriaal. Daarnaast was hij grondlegger van de Topografische Atlas, de rijke gemeentelijke beeldcollectie die nog altijd berust in het HCL en van de kunstcollectie. En verder ook van de Stedelijke Bibliotheek. Tegelijkertijd benutte hij een leven lang de archieven ten volle. Hij adviseerde het gemeentebestuur. En hij deed op zijn manier al educatief werk: Eekhoff was niet te beroerd om bezoekers rond te leiden in zijn archieven en zijn stad. Verder was hij de auteur van vele publicaties, in de eerste plaats van zijn nog altijd geraadpleegde Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden (1846). Eekhoff had oog voor de betekenis van een historische instelling als een archief voor de identiteit van een (stedelijke) gemeenschap. Hij zou zich goed kunnen vinden in het motto Een stad/een gemeente zonder geheugen is als een kip zonder kop.

Sylvia Bakker: De reis van de Archiknowmads

De Archiknowmads zijn de ondernemers die in de transitie van het archiefvak de kansen grijpen die zich nú voordoen. Zij zijn de wegbereiders die de sector meenemen en als nomaden de onbekende paden en wegen bewandelen én “maken” op weg naar 2020 en verder...Uit de trendrede 2016: “We bevinden ons in een ondertussenheid (-) er is sprake van een waardewending”. Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid aan de EU en voorzitter van de Stichting Urgenda, noemt dat “Nederland kantelt”. En in “Op weg naar 2020 en verder ...” heet het “Het hybride archief” (horizon 2), waar papier en digitaal metaforisch naast of tegenover elkaar staan als elementen die niet de waarde krijgen die ze verdienen. Papier omdat we het verlaten, digitaal omdat we er nog niet mee om weten te gaan. De duurzame integrale informatiewaardeketen uit de lectorale rede van Geert - Jan van Bussel is nog ver van realiteit. De oplossing voor vraagstukken zoeken we nog teveel in het wat: ‘ de bewaking van de betrouwbaarheid van informatie’ . Archiknomads kantelen wat in wie om te werken aan verandering en de pragmatische aanpak van vraagstukken en zien zich bevestigd in de trendrede: “De grootste revolutie vindt niet plaats in technologie maar in onze mindset: we hebben het andere in de anderen nodig om vooruit te komen. Gelijkgestemden zoeken elkaar op en gaan een flexibele verbintenis aan.” én “We willen niet debatteren, we willen construeren!”, waarbij we elkaar liever bevragen op de afwegingen die we maken, zonder direct tot conclusies te hoeven komen. Met wie we de reis willen maken komt op de eerste plaats, het wat / hoe / wanneer volgt. De Archiknowmads presenteren een roadmap voor “de archivaris” die gebaseerd is op deze kanteling. We doen dat mede aan de hand van filmfragmenten.

Speakers
avatar for Sylvia Bakker-Kempen

Sylvia Bakker-Kempen

archivaris, VVD-fractie in de Tweede Kamer
Sylvia Bakker-Kempen volgde via Schoevers de opleiding management-assistent en de marketing opleiding NIMA A. Zij werkte bij Microsoft en bij de gemeente Landsmeer ter ondersteuning van de burgemeester, wethouders en het management. Daar ontdekte Sylvia het archiefvak. Tegenwoordig werkt zij als archivaris bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
avatar for Geart de Vries

Geart de Vries

Directeur, Historisch Centrum Leeuwarden
Geart de Vries werkte na zijn studie geschiedenis in Groningen als programmamaker en eindredacteur bij Omrop Fryslân, onder meer bij de landelijke televisie-uitzendingen van die omroep. Sinds 2009 is hij directeur van Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Hij publiceert over (literair-)historische onderwerpen. En werkte recentelijk mee aan de manifestaties Leeuwarden in de Gouden Eeuw en Maria Louise-jaar 2015.


Thursday June 16, 2016 14:25 - 15:10
Van Beinum Zaal