Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Friday, June 17 • 14:40 - 15:40
Media Management bij Beeld en Geluid / Karin van Arkel, Tim Manders en Josefien Schuurman (DUTCH)

Media Management bij Beeld en Geluid - Op weg naar een volledig geautomatiseerd ingestproces op basis van relatiemanagement.

Bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is in tien jaar tijd de instroom van audiovisueel materiaal en bijbehorende metadata van analoog naar digitaal gekanteld. Er stromen jaarlijks 60.000 uren digitale video en audio volledig automatisch in. Beeld en Geluid geeft vorm aan de overgang van analoog naar digitaal via Media Management.

Media Management is een methode voor ingest- en access-processen waarbij wordt gestuurd op goede aanlevering van metadata uit bronsystemen van depotgevers. Doel is niet langer reactief, handmatig te archiveren, maar om de metadatakwaliteit proactief te verbeteren. Het beheersen van een goede relatie met depotgevers is de kern van deze methode. Daarnaast spelen ook automatische en tijdcode-gebaseerde annotatietechnieken een belangrijke rol bij het aanvullen van de lacunes vanuit de bronsystemen. Denk daarbij aan automatische toekenning van thesaurustermen met behulp van ondertitels en audio- en videoanalyse.

De komende jaren tillen we Media Management naar een hoger plan door de diverse initiatieven en projecten thematisch te bundelen en in samenhang op te pakken. Met depotgevers is vast relatiemanagement opgezet. De controle op ingest van files en metadata is geautomatiseerd. Ook worden automatische metadateringstechnieken continu geoptimaliseerd.

In dit uur gaat Beeld en Geluid in deelpresentaties dieper in op veranderingen die de komende jaren vormgegeven worden via Media Management:

  1. Veranderende rollen en competenties van informatieprofessionals bij Beeld en Geluid.

  2. Relatiemanagement, vormgeving van de relatie met de depotgevers i.c. publieke omroepen.

  3. Verschillende typen metadata - case study over hoe automatisch verkregen metadata en metadata uit de productieomgeving elkaar kunnen versterken.


Speakers
avatar for Karin van Arkel

Karin van Arkel

Coördinator Instroom, Instituut voor Beeld en Geluid
Karin van Arkel werkt sinds 2015 als coördinator Instroom bij Beeld en Geluid. In deze rol coördineert ze meerdere Media Management-projecten en is ze verantwoordelijk voor het optimaliseren van dagelijkse, handmatige controles van productiemetadata naar een volledig geautomatiseerde check door middel van dashboards en rapportages.
avatar for Tim Manders

Tim Manders

Themamanager Media Management, Instituut voor Beeld en Geluid
Tim Manders werkt sinds 2002 bij Beeld en Geluid. Eerst als documentalist, later als teamleider van het documentalistenteam en als projectcoördinator gericht op het verbeteren van gestructureerde en tijdgecodeerde metadata. Momenteel is hij themamanager Media Management en lid van het Optimalisatieteam dat zich bezighoudt met technieken, processen en producten op het snijvlak van innovatie en operatie.
avatar for Josefien Schuurman

Josefien Schuurman

Projectleider, Instituut voor Beeld en Geluid
Josefien Schuurman is sinds 1 januari 2015 in dienst van Beeld en Geluid. Ze heeft daar verschillende rollen vervuld zoals product owners en senior projectleider. Focus van werkzaamheden zijn projecten en producten voor het optimaliseren van archiveringsprocessen en metadatastromen. Daarvoor werkte Josefien onder meer als freelance projectleider, voor de Universiteit van Amsterdam en voor het Nationaal Archief. Ze heeft een master in Geschiedenis... Read More →


Friday June 17, 2016 14:40 - 15:40
Van Beinum Zaal