Loading…
This event has ended. Create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
View analytic
Friday, June 17 • 14:40 - 15:40
Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening / Karin van der Heiden e.a. (DUTCH)
Is de archivaris van de toekomst een 'amnesiabuster', een 'ruisverdelger' of een robot? Deze en heel veel andere vragen kwamen in het afgelopen jaar tijdens de bijeenkomsten van het Atelier Digitale Onderzoeksomgeving en Dienstverlening aan de orde. Tijdens de sessie wordt beeldend verslag gedaan van de vraagstukken waar studenten, docenten en praktijkprofessionals zich over hebben gebogen. We besteden kort aandacht aan de unieke leervorm maar gaan vooral uitgebreid in op de bevindingen van enkele bijzondere onderzoeken. Student-onderzoeker Lisa Lucassen vertelt tot welke aanbevelingen ze is gekomen om de zichtbaarheid van de mens in de digitale omgeving te kunnen bewaren. Ze zal in haar presentatie duidelijk maken wat we moeten verstaan onder het concept 'Human Touch' en waaruit dat dan bestaat. En wat moeten we ons voorstellen bij een 'E-lab'? Het team dat onderzoek deed naar een digitale experimenteer-omgeving licht toe hoe verschillende disciplines kunnen samenwerken aan nieuwe gebruikstoepassingen van archiefdata. Meer (her)gebruik, betere zichtbaarheid en nieuwe kennis. Babette van Alphen, Roosanne Goudbeek en Harriet de Man delen hun inzicht over 'Innovatie door experiment' met ons. Maar er zijn meer interessante onderzoeksprojecten in het Atelier DOD uitgevoerd. De bevindingen hebben hun weerslag gekregen in een publicatie; het Schetsboek. Deze wordt tijdens deze sessie gepresenteerd en aan de deelnemers overhandigd.

Speakers
avatar for Roosanne Goudbeek

Roosanne Goudbeek

Zeeuws Archief
avatar for Karin van der Heiden

Karin van der Heiden

Projectleider / Atelierbaas, Atelier DOD
Karin van der Heiden onderzoekt, doceert, produceert en realiseert op het snijvlak van digitale collecties en vormgeving.
avatar for Lisa Lucassen

Lisa Lucassen

student, Reinwardt Academie
avatar for Harriet de Man

Harriet de Man

Teamleider collecties, Stadsarchief Rotterdam
avatar for Twan Mars

Twan Mars

student, Reinwardt Academie


Friday June 17, 2016 14:40 - 15:40
Van Warmerdam Zaal